Jelle Hellinga
Grafisch ontwerp
Fotografie
Tekeningen
NewSpace_One
NewSpace_One
2024 tot nu toe
Juli 2024
Learning from Las Vegas
Las Vegas in de Mojave Desert in 2006
De grachtengordel van Den Haag
Houtzagerssingel
Vier boeken uit eigen huis
Homegrown
Mariët Herlé heeft meerdere boeken ver­zonnen en geschreven. De meeste hebben we in huis samen­gesteld, ont­worpen en vorm­gegeven. Vier titels zijn via de onder­staande links te bekijken, te lezen en te down­loaden in pdf formaat.


Vluchten in Schoonheid
Uitzicht op het Vredespaleis vanuit de tuin van Museum Mesdag
Vluchten in Schoonheid was een tentoonstelling over de Pre­rafaëlieten en Nederlandse kunstenaars rond 1900, in Museum Mesdag.

De tentoonstelling die duurde van 15 februari tot en met 18 mei 2018 en verzonnen is door Maartje de Haan, werd geopend door Axel Rüger, directeur van het Van Gogh Museum in Amsterdam. Tijdens de openings­manifestatie liepen acht prerafaëlitisch geklede vrouwen door de tuin waar naast de echte mist nog eens kunstmatige mist was toegevoegd.

Voor deze tentoonstelling heb ik een A2 poster, twee boeken, buitenreclame aan het hek, diverse advertenties en een tram ontworpen. Vanaf februari 2008 heeft lijn 17 van de htm drie maanden lang reclame gemaakt voor de tentoon­stelling. Dit is het enige ontwerp dat iedere keer weer wegreed en dat ik af en toe bij toeval voorbij zag flitsen.
Den Haag vanaf 1975
De derde dinsdag in september 1975
Als in 1977 mijn praktijk start krijg ik van verschillende afdelingen van de Gemeente Den Haag opdrachten om drukwerk te ont­werpen en foto­reportages te maken. De Gemeente­drukkerij vraagt me de gemeente­kalender van 1980 te ontwerpen en vorm te geven en bladen zoals Den Haag en De Stads­vernieuwings­krant gaven regelmatig een foto opdracht. Daarna begint het grote zwerven door de stad.
Waar de kermis van gemaakt is
Rekreade 1980 op het Malieveld in Den Haag
Waar is de kermis van gemaakt? Daarover gaan de eerste foto's uit 1980 en 1981. In metaal- en elektro­technische fabrieken en op de kermis zie ik overeen­komstige technieken met sprongen vooruit gaan. Jammer genoeg ben ik nooit naar een kermis­fabriek gestuurd. In Blackpool en op Coney Island wordt ik weer terug­geworpen in de tijd. Deze twee kermissen voeg ik later toe aan deze verzameling.
New York in zwart wit en kleur
Blarney Castle Bar
In New York voelde ik me meteen thuis maar wist ik bijna niets te benoemen. Dat is helemaal goed gekomen in de jaren daarna. Ik begon in 1997 in zwart­wit op film met de Yashica T5 met een 35 mm. Tessar objectief van Carl Zeiss. De meeste series zijn nog niet compleet en ik moet nog veel scannen. De serie over 2008 is wel klaar omdat ik deze digitaal heb opgenomen.


Los Angeles 2006
Hollywood Blvd.
Op het vliegveld zien we als eerste een chain gang. Het is half 4 in de nacht. In welke hel zijn we nu terecht gekomen. Het weer was ook niet echt aangenaam want het regende. De Stille Oceaan aan de ene kant en de woestijn aan de andere kant. Daartussen ligt de stad van de engelen. Na een week gaan we een aantal dagen de stad uit. Als we na zes dagen terug­komen heeft men eindelijk de kerst­versiering weg­gehaald en staat de stad in bloei. Het is nu april.
Een visuele geschiedenis vanaf 1983
In een droom in 2014 bladerde ik van achteren naar voren door een vierkant boek. Ik zag op iedere pagina een tekening, een land­kaart, een diagram of een schema. Het is een wonder dat je al dromende honderd afbeeldingen kunt verzinnen. Om zelf zo'n boek te maken heb ik een verzame­ling beeld­scherm­foto's vanaf 1973 gebun­deld met als titel ZX Spectrum Amiga Mac. De tweede link gaat naar My_Amiga, een voor­stelling met beeld­scherm­foto's van DeLuxe­Paint en muziek die ik compo­neerde met The Music Studio op de Amiga 1000 en opge­nomen op Compact Cassette. In Cyber­zine 12 van Legowelt wordt ik hier­over geïnter­viewd.


Flash
Still uit Flash
Met Flash kon ik via Actionscript video­beelden genereren. Als je in een formule bij ieder beeld een ander getal invult dan krijg je beweging. De toevals­generator speelt ook leuk mee. In Final Cut Pro heb ik een aantal van deze onder­delen aan elkaar gemonteerd en vermengd met video.
De studio
Studio Pomona
Jelle Hellinga
Le Café Hathor in Den Haag in 1980 en mijn eerste studio in de Obrechtstraat, ook in Den Haag in 1979
The Gallery
Opdrachtgevers